Świąteczna zbiórka żywności – dziękujemy

W ostatni weekend, w dniach 29 i 30 listopada 2019 r., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany”
i Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany we współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności, przeprowadziły w pięciu bielskich sklepach coroczną Świąteczną Zbiórkę Żywności.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że dzięki ofiarności klientów sklepów i staraniom naszych wolontariuszy zebraliśmy łącznie 3 400 kg żywności.

Zbiórki żywności prowadzimy już od lat. Zawsze mogliśmy liczyć na duży oddźwięk społeczny. Na ten sukces składa się wiele czynników. Po pierwsze – pozyskanie do tego przedsięwzięcia osób, które są chętne poświęcić swój wolny czas i pomóc nam w bezpośrednich działaniach. Mowa tu o ponad 200 wolontariuszach z bielskich szkół. Pomagali nam uczniowie bielskich liceów: LO im. H. Chrzanowskiej, LO im. S.Żeromskiego, LO im. A.Asnyka, LO im. M.Kopernika i uczniowie Zespołu Szkół KTK. Na ich ręce oraz na ręce kadry nauczycielskiej i dyrekcji tych szkół składamy serdeczne podziękowania za pomoc i wieloletnie wspieranie naszych działań na rzecz starszych, ubogich, samotnych osób.
Nie można również nie wspomnieć o wolontariuszach dorosłych. Również w tym roku mogliśmy liczyć na zaprzyjaźnione z Fundacją osoby, które chętnie podjęły się charytatywnej pracy na rzecz zbiórki żywności.

Kolejne podziękowania należą się kierownictwu i pracownikom sklepów, które zgodziły się na organizację zbiórki na terenie sklepu. Zbieraliśmy żywność w następujących sklepach: Biedronka i Lewiatan przy ul. Żywieckiej, hipermarkecie Auchan, hipermarkecie Bi 1 w Gemini oraz supermarkecie Tesco przy ul. Jutrzenki. Dziękujemy za pomoc, zrozumienie dla idei, która nam przyświeca przy organizacji zbiórki oraz za wspieranie naszych wolontariuszy podczas dwóch dni dyżurów w sklepach.

Najserdeczniej chcemy jednak podziękować Państwu – klientom sklepów, ofiarodawcom.

Dziękujemy za okazane serce, za każdy produkt wrzucony do zbiórkowego kosza, za uśmiech dla naszych wolontariuszy i za to, że Państwo wierzą w sens wzajemnej pomocy. W to, że mniej samodzielnym, ubogim członkom naszego społeczeństwa trzeba pomagać. I że warto pomagać, bo to świadczy o naszym człowieczeństwie. Za to wszystko jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni.

Z żywności, którą wspólnie zebraliśmy zrobimy około 300 paczek. Sprawią one, że nasi podopieczni – osoby starsze, samotne, ubogie, będą miały dostatnie święta. Jest jednak jeszcze coś ważniejszego od pełnego stołu – to przeświadczenie, że nie jesteśmy sami, że wokół nas jest sporo życzliwych ludzi gotowych pomóc w potrzebie.

Chcemy też Państwu życzyć wspaniałych, zdrowych, pełnych serdeczności i radości Świąt.