Szkolenia dla wolontariuszy w Fundacji Aktywności Społecznej

W Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany w dniu 30.09.2019 r odbyły się pierwsze  szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy, którzy chcą działać w wolontariacie stałym. Tematem szkolenia była „Motywacja do wolontariatu”. Szkolenia prowadziła trenerka z Centrum Wolontariatu z Katowic. Podczas szkolenia kandydaci otrzymali podstawowe informacje na temat przepisów prawnych związanych z wolontariatem i zasad współpracy z Fundacją.

Podczas warsztatów uczestnicy tworzyli obraz idealnego wolontariusza. Celem warsztatów było przygotowanie wolontariuszy do podjęcia wolontariatu na rzecz osób starszych mieszkających na terenie osiedla Złotych Łanów oraz uświadomienie sobie jakie mają motywacje do podjęcia wolontariatu. Kolejne szkolenia odbędą się 17 października.

wolontariat

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.