Szkolenie dla wolontariuszy „Motywacja do wolontariatu”

W sobotę, 4 listopada w szkoleniu dla wolontariuszy „Motywacja do wolontariatu” wzięło udział 21 uczennic bielskich liceów: I LO im. M. Kopernika i VIII LO im. H. Chrzanowskiej.

Wśród zagadnień szeroko omówionych podczas szkolenia znalazły się informacje niezbędne w pracy wolontariusza:  definicje i rodzaje wolontariatu, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, porozumienie z wolontariuszem, indywidualny program wolontarystyczny, a przede wszystkim motywacja do pracy w wolontariacie.  Ponadto poruszono zagadnienie dotyczące specyfiki pracy z osobą starszą, niepełnosprawną, douczanie dzieci oraz wolontariat na rzecz zwierząt.

Szkolenie prowadzone było w formie warsztatów, w czasie których uczestniczki rozwiązywały zadania, odgrywały scenki, brały aktywny udział we wszystkich ćwiczeniach przygotowanych przez trenerkę.

Szkolenie przebiegało w niezwykle przyjaznej atmosferze, każda z uczestniczek określiła swoje oczekiwania  i zadeklarowała gotowość do współpracy z Fundacją.

Teraz przed nami etap doboru podopiecznych i wolontariuszy oraz czas na pierwsze wspólne wizyty.