Szkolenie wolontariuszy

W czwartek 22 października  zorganizowaliśmy szkolenie dla przyszłych wolontariuszy Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany. Wzięło w nim udział 12 uczniów, którzy przygotowywani byli do pracy w ramach wolontariatu stałego. Tematami poruszonymi w ramach szkolenia były motywacja do wolontariatu oraz zasady komunikacji pomimo różnicy wieku. W ramach tych zagadnień przedstawione zostały podstawy komunikacji, została zwrócona  uwaga na to czym jest i jak ważną rolę w kontaktach z ludźmi odgrywa asertywność. Natomiast druga część zajęć koncentrowała się na procesach związanych ze starzeniem się, oraz tym jak zjawiska te mogą wpływać na postrzeganie otoczenia  oraz na porozumiewanie się z nim.