Szkolenie z lekarzem i rehabilitantem

W ramach projektu „Poczuj siłę wolontariatu” wolontariusze uczestniczyli w kolejnych szkoleniach podnoszących ich umiejętności z zakresu pracy z podopiecznymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty pt. „Metodologia pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi z uwzględnieniem specyfiki danej grupy” poprowadzili specjaliści z tej dziedziny: rehabilitant i lekarz.

W warsztatach wzięli udział wolontariusze pozyskani w początkowym etapie realizacji projektu podczas spotkań rekrutacyjno-informacyjnych w szkołach w Bielsku-Białej oraz podczas koncertu zespołu „Dzień Dobry”. Były to zarówno osoby dorosłe jak i młodzież.

Uczestnicy warsztatów poznali możliwości i ograniczenia ludzi niepełnosprawnych i starszych, nabyli również umiejętności obserwacji i rozpoznawania objawów chorobowych charakterystycznych dla wieku podeszłego. Wolontariusze poznali metody profilaktyki w procesie starzenia się oraz sposoby aktywizacji osób starszych. Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prelekcji prowadzących. Wiedza uzyskana podczas spotkań z lekarzem jak i rehabilitantem z pewnością okaże się przydatna w różnych aspektach życia każdego człowieka, nie tylko w działalności wolontarystycznej.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Poczuj siłę wolontariatu” dofinansowanego z budżetu Gminy Bielsko-Biała.