Szukamy stażysty

Szukamy na staż do naszej organizacji osoby młodej do 30 roku życia, bezrobotnej, zarejestrowanej lub mogącej się zarejestrować w PUP. Ze względu na pomocowy charakter działalności na rzecz seniorów byłoby dobrze, gdyby przyszły stażysta miał pewne doświadczenie lub wykształcenie odpowiadające naszym potrzebom. Na pewno powinien cechować się wrażliwością na potrzeby innych, lubić ludzi, biegle obsługiwać komputer i przede wszystkim mieć potrzebę niesienia pomocy.
Prosimy o przesyłanie CV na adres: zlotelany@gmail.com.