Szukamy wolontariuszy!

Poszukujemy chętnych do spełnienia się w wolontariacie.
Nasi wolontariusze to przede wszystkim osoby o dużej dawce empatii, otwarte na potrzeby innych, nie obawiające się kontaktów z osobami starszymi.
Do zadań wolontariusza należy pomoc w czynnościach dnia codziennego takich jak zakupy, wyjścia na spacer, drobne porządki .
Wolontariusze nie zajmują się jednak żadnymi działaniami związanymi z pielęgnacją.

Jednak to co jest najcenniejsze w byciu naszym wolontariuszem to radość czerpana z kontaktów z innymi ludźmi, świadomość, że wspólne spędzanie czasu potrafi być często dla osób potrzebujących najlepszym lekarstwem.

Dlatego jeśli jesteś w stanie oddać innym 2 godziny tygodniowo, przyjdź do Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany i pomóż nam nieść pomoc i otuchę potrzebującym.

Czekamy na Ciebie…