Tag: taneczne

Zintegrowana animacja społeczna październik 2020 – zajęcia taneczne

W październiku miłośniczki ruchu i tańca spotkały się dwukrotnie na zajęciach tanecznych. Ćwiczyły nowe układy i kroki taneczne w zmniejszonych grupach, aby zachować niezbędne środki bezpieczeństwa z powodu pandemii. Są to jedne z ulubionych zajęć naszych seniorek. Czekamy niecierpliwie na powrót do normalności, kiedy będzie można spotykać się w większej grupie.

Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia taneczne w październiku

Na naszych zajęciach  seniorki uczą się podstawowych kroków tanecznych oraz tańców integracyjnych  w kręgu.

Na zajęciach październikowych  Uczestniczki tańczyły tańce w kręgu oraz taniec z rekwizytami. Nowością były ćwiczenia rozciągające na matach. Bardzo ważną część zajęć stanowią ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe przy dźwiękach natury.

Celem zajęć  prowadzonych w ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna” jest pobudzenie do aktywnego działania przez taniec i ruch.  Zajęcia rozwijają również postawę twórczą, koordynację i sprawność ruchową, kształtują zainteresowanie aktorstwem, tańcem i śpiewem.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

„Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”-zajęcia taneczne, muzyczne i teatralne w czerwcu

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” w czerwcu odbywały się zajęcia muzyczne, teatralne i taneczne.

Na zajęciach muzycznych  uczestniczki  ćwiczyły emisję głosu oraz poznawały technikę oddychania przy śpiewie. Kolejnym tematem była nauka popularnej czeskiej piosenki piosenki pn. „Wełtawa”, którą spopularyzowała w Polsce Sława Przybylska.

Link do wykonania Sławy Przybylskiej

Grupa teatralna  przygotowywała się do występu na XI Pikniku „Bądź zdrów”.

Podczas zajęć tanecznych uczestniczki doskonaliły wszystkie poznane kroki taneczne. Uczestniczki wykonywały układy choreograficzne do muzyki popularnej. Stały element zajęć stanowią ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy muzyce natury a także ćwiczenia rozciągające.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.