„Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”-zajęcia taneczne, muzyczne i teatralne w czerwcu

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” w czerwcu odbywały się zajęcia muzyczne, teatralne i taneczne.

Na zajęciach muzycznych  uczestniczki  ćwiczyły emisję głosu oraz poznawały technikę oddychania przy śpiewie. Kolejnym tematem była nauka popularnej czeskiej piosenki piosenki pn. „Wełtawa”, którą spopularyzowała w Polsce Sława Przybylska.

Link do wykonania Sławy Przybylskiej

Grupa teatralna  przygotowywała się do występu na XI Pikniku „Bądź zdrów”.

Podczas zajęć tanecznych uczestniczki doskonaliły wszystkie poznane kroki taneczne. Uczestniczki wykonywały układy choreograficzne do muzyki popularnej. Stały element zajęć stanowią ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy muzyce natury a także ćwiczenia rozciągające.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.