Uwaga! Informacje o tym kiedy możesz starać się o dodatek mieszkaniowy