Tolerancja i szacunek – warsztaty dla wolontariuszy!

W dniu 20 kwietnia br. w Centrum Informacji i Pomocy odbyły się kolejne warsztaty dla wolontariuszy naszej Fundacji.

Tematem warsztatów było: „Tolerancja i szacunek szansą na wzmocnienie więzi międzypokoleniowych”

Spotkanie z młodymi ludźmi, pracującymi z naszymi podopiecznymi, głównie osobami starszymi           i schorowanymi –  przygotowała i przeprowadziła trenerka komunikacji społecznej.

Młodzi uczestnicy warsztatów dowiedzieli się miedzy innymi:

  • co to są mapy życia i paradygmaty,
  • czym jest tolerancja, jakie obejmuje obszary a jakich sfer nie obejmuje,
  • czym jest szacunek, jego składowe,
  • czym charakteryzuje się późna dorosłość,
  • jakie są podstawowe potrzeby osób starszych,
  • jakie wyróżniamy postawy życiowe osób starszych

Podczas przeprowadzanych ćwiczeń wolontariusze dowiedzieli się:

  • jak empatycznie traktować inne osoby oraz jaką przyjąć postawę wobec różnic
    i odmienności,
  • jak zrozumieć osobę starszą

W warsztatach wzięło udział 10 młodych ludzi, którzy z wielkim zainteresowaniem oraz zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowanych zajęciach, podejmowali żywą dyskusję na poruszane problemy.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu dofinansowanego ze środków Gminy Bielsko – Biała „Aktywny Senior na Złotych Łanach 3″.