Wigilijny wieczór

Wigilię dla mieszkańców osiedla Złote Łany po raz pierwszy zorganizowano 21 grudnia w Domu Działkowca, przy ul. Liściastej.

Uczestnikami tego miłego, przebiegającego w świątecznej atmosferze spotkania byli nie tylko mieszkańcy osiedla ale też przedstawiciele organizatorów, czyli Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany, Rady Osiedla i Parafii św. Józefa.

Zgromadzone osoby podzieliły się opłatkiem i złożyły sobie życzenia. Dla wszystkich przygotowano świąteczny poczęstunek, uczniowie Gimnazjum nr 2 zaprezentowali specjalnie przygotowany program artystyczny. Uczestnicy wieczoru wigilijnego spędzili czas w sympatycznej atmosferze na wspólnym kolędowaniu przy akompaniamencie akordeonu.