Wolontariusze pilnie poszukiwani!

Poszukujemy chętnych do spełnienia się w wolontariacie. Nasi wolontariusze to przede wszystkim osoby o dużej dawce empatii, otwarte na potrzeby innych, nie bojące się kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Do ich głównych zadań należy pomoc w czynnościach dnia codziennego takich jak zakupy, wyjścia na spacer, sprzątanie. Nie zajmują się jednak żadnymi działaniami związanymi z pielęgnacją.

Jednak to co jest najcenniejsze w byciu naszym wolontariuszem to radość czerpana z kontaktów z innymi ludźmi, świadomość, że wspólne spędzanie czasu potrafi być często dla osób potrzebujących najlepszym lekarstwem.

Dlatego jeśli jesteś w stanie oddać innym 2 godziny tygodniowo podczas jednego spotkania, przyjdź do Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany i pomóż nam nieść pomoc i otuchę potrzebującym.