Wrześniowe spotkania w ramach projektu „Zdrowy Senior 2”

W ramach projektu „Zdrowy Senior 2” odbyły się we wrześniu 2 zajęcia poświęcone poprawie ogólnej sprawności biorących w nich udział seniorów. Spotkania te miały miejsce 2 oraz 16 września. Dodatkowo 9 września korzystając z ładnej pogody zorganizowany został spacer z kijkami do Nordic Walking.

Wszystkie ćwiczenia oraz sam spacer dostosowane zostały do osób biorących w nich udział.

Bez tytułu