Współpraca ze szkołami-WOLONTARIAT AKCYJNY cz.3

Cyklicznie przy kolejnych zbiórkach żywności uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego.
W Wielkanocnej Zbiórce uczestniczyły 42 osoby z KTK, które mogliście spotkać w Auchan.
Jest to sklep, gdzie zbiera się najwięcej żywności, więc wolontariusze z KTK mają naprawdę dużo roboty!
Z ramienia szkoły wolontariatem zajmuje się Pan Jakub Klimczyński.
Dziękujemy !