Współpraca ze szkołami-WOLONTARIAT AKCYJNY cz.4

Prezentujemy LO im. A. Asnyka i Gimnazjum nr 2 jako dwie kolejne przyjazne nam w zakresie wolontariatu szkoły, tym razem z „naszego” osiedla.
35 osób z tych szkół mogliście spotkać w Tesco na Jutrzenki i w Auchan, bardzo chętnie wspomaga nas również kadra szkoły, w tym roku aż pięcioro osób z nauczycielskiego grona uczestniczyło w zbiórce żywności razem z uczniami.
Z ramienia szkoły wolontariatem zajmuje się Pani Magda Stajewska, która od lat osobiście bierze również udział jako wolontariusz.
Dziękujemy !