Wyjaśniamy i edukujemy – podsumowanie lipcowego spotkania

Na lipcowym spotkaniu z serii ,,Wyjaśniamy i edukujemy” seniorzy mogli dowiedzieć się więcej na temat pomocy dla osób niepełnosprawnych. Podczas rozmowy z pracownikiem omówione zostały m.in zasady na jakich przydzielane są pieniądze z PFRON oraz jakiej pomocy mogą oczekiwać osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Na koniec spotkania seniorzy otrzymali broszury informacyjne dotyczące Ośrodka Wsparcia i Testów w Sosnowcu zajmującego się konsultacjami oraz wypożyczaniem sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami.