Wyjaśniamy i edukujemy – podsumowanie wrześniowego spotkania

Podczas wrześniowego spotkania z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszkańcom osiedla i podopiecznym fundacji został przybliżony temat przemocy domowej. Na zajęciach omówione zostały m.in. typy przemocy (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, cyberprzemoc itd.) oraz możliwości jakie osoby pokrzywdzone mają w sytuacji zagrożenia.

Dodatkowo do dyspozycji seniorów i mieszkańców podany został numer do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie można kierować się w przypadku zaobserwowania przemocy domowej u sąsiadów, znajomych i rodziny: 33 499 25 01.