Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej – zajęcia teatralne i muzyczne w listopadzie

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” we listopadzie odbyły się zajęcia muzyczne i  teatralne.

Na zajęciach teatralnych panie przygotowują się do występu publicznego na „Pikniku organizacji pozarządowych”, który odbędzie się w Centrum Handlowym Gemini w dniu 15.12.2018.r.

Na zajęciach muzycznych, uczestnicy tradycyjnie ćwiczyli kolędy i pastorałki do muzyki granej na akordeonie.

 

 

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.