Zajęcia teatralne i muzyczne w październiku

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” we październiku  odbyły się zajęcia muzyczne i  teatralne. W tym miesiącu Uczestniczki mogły zaprezentować się szerszej publiczności podczas publicznych występów z organizowanych z okazji „Dnia Wolontariusza” na Placu Kameleon oraz ” Dni Seniora w Bielsku-Białej” w Parku Słowackiego.

Podczas Dnia Wolontariusza Panie prezentowały repertuar wokalny przygotowany  pod kierunkiem instruktorów – Janusza Kobzy oraz Renaty Jasiury.

Na występach promujących aktywny tryb życia, nasze seniorki pokazały się na scenie w programie teatralno – muzycznym, występując przy wtórze akordeonu, na którym zagrał Pan Janusz Kobza. Uczestniczki miały okazję zaprezentować się w nowych, ujednoliconych kostiumach.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.