Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na bezpłatne werbinaria

Zapraszamy wszystkich chętnych bezpłatne szkolenia online w zakresie:

  • Rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • Zmian w zasiłkach w związku z nowelizacją Kodeksu pracy.

Szkolenia organizowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na platformie Webex.