Zakończenie projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany”

Zakończyliśmy trwający od sierpnia ubiegłego roku projekt „Integrujemy i Aktywizujemy Złote Łany”. W ramach zajęć przeprowadzono warsztaty takie jak:

  1. Senior FIT65+ – zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej, które odbyły się w ramach 60 spotkań, w wymiarze 434 godzin. Miały one na celu zachęcenie osób starszych do zadbania o swoją kondycję.
  2. Spotkania eko-logiczne – uczestnicy projektu mieli okazję do skorzystania z 56 spotkań w wymiarze 392 godzin. Zajęcia te promowały ideę zero waste, mówiły o relacji człowieka z przyrodą, uczyły zdrowej diety, ściśle związanej z porami roku.
  3. Warsztaty rękodzieła – ramach 60 spotkań, w wymiarze 434 godzin, miały one na celu poprawę sprawności manualnej, rozwój kreatywności i wyobraźni. Spotkania pozwalały na rozwój pasji i nawiązanie nowych znajomości.

W ramach projektu działał również Osiedlowy Klub Wolontariusza. Odbyło się 15 takich spotkań podczas, których uczestnicy projektu byli przygotowywani do pracy Wolontariusza. Wymieniano wspólne doświadczenia, uczono się jak najlepiej budować więzi społeczne. Hucznie obchodziliśmy również Dzień Wolontariusza na Osiedlu.

Ponadto  zorganizowaliśmy 5 spotkań plenerowych dla mieszkańców. Imprezy „Śpiewaj i gotuj razem z nami” promowały kulturę i kuchnię świata. Ich celem była integracja mieszkańców Osiedla i edukacja poprzez poznawanie kuchni i obyczajów z różnych części Europy.

Innym rodzajem spotkań były te, promujące prozdrowotne zachowania, ostrzegające przed chorobami cywilizacyjnymi. Beneficjenci mieli okazję spotkać się m.in z kardiologiem, podologiem, fizjoterapeutą, psychologiem, skorzystać z bezpłatnych badań słuchu, okulistycznych.

Podczas całego projektu działał również Klub Integracyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy mieli możliwość  wzięcia udziału w 36 takich spotkaniach. Prowadzone one były przez psychologa i miały na celu poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych, z problemami psychicznymi, które z racji swojej choroby często są izolowane i odrzucane przez środowisko. Poprzez udział w spotkaniach mieli oni możliwość nawiązania nowych znajomości, mogli wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwinąć umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Projekt rozpoczął się 6 sierpnia, a zakończył 30 września. Łączny koszt projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich wyniósł 285 026, 25 zł.