Zapraszamy 23.10.2018 na spotkanie dotyczące usług opiekuńczych

Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany” zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie otwarte z pracownikiem MOPS. Tematem spotkania będą usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych.