Zapraszamy na VI Wyprzedaż Garażową

Document-page-

Zasady Wyprzedaży Garażowej na Złotych Łanach:

 1. W Wyprzedaży Garażowej mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem firm zajmujących się profesjonalną sprzedażą.
 2. Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi (np. petardami), niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe) lub posiadanie których jest niezgodne z prawem.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy.
 4. Każdy uczestnik wyprzedaży tworzy samodzielnie stoisko (nie zapewniamy stolików, krzeseł, wieszaków itp), które po zakończeniu sprzedaży powinien po sobie posprzątać.
 5. Na terenie wyprzedaży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia. Dla palących ustawiana jest specjalna „strefa palacza”.
 6. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w posiadaniu sprzedającego min. pół roku i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000zł.
 7. Wstęp kupujących na wyprzedaż jest bezpłatny. Wyprzedaż Garażowa odbywa się bez względu na pogodę.
 8. Wystawcy mogą organizować własne stanowisko od godz.9.00.
 9. Sprzedaż odbywa się w godzinach 10.00-13.00.
 10. W trakcie wyprzedaży prowadzona jest zbiórka publiczna w kwocie 5zł na pomoc osobom niepełnosprawnym.
 11. Wielkość stoiska to maksymalnie 2-3 m.

Mapa dojazdu