Zaprojektuj Akcję promocyjną z Fundacją!

Wszystkich chcących włączyć się nie tylko w szerzenie idei wolontariatu w mieście Bielsko Biała, ale także chcących wykorzystać swoją kreatywność w akcji medialnej, zapraszamy na spotkanie projektowe, które odbędzie się 18 maja w siedzibie Fundacji w godzinach 15:00-17:00. Celem spotkania będzie wypracowanie z wolontariuszami, podopiecznymi, a także osobami chcącymi przyczynić się do promowania wolontariatu akcji promocyjnej na terenie miasta. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!