Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych

Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany” w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu pn.: „POMOST”; współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W załączeniu zaproszenia wraz z formularzem ofertowym.

Załącznik 1 Zaproszenie do złożenia oferty- szkolenia zawodowe 001

Załącznik 2 Zaproszenie do składania ofert – szkolenia zawodowe – PCPR Wadowice (1)