Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych

Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany” w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu pn.: „Stop wykluczeniu społecznemu – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej”; współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W załączeniu zaproszenia wraz z formularzem ofertowym.

Załącznik 1 Zaproszenie do składania ofert_Złote Łany-UZUPEŁNIENIE
Załącznik 2 Zaproszenie do składania ofert na szkolenia zawodowe – Fundacja Złote Łany BB – UZUPEŁNIENIE