Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych

 

Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany” w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu pn.: „Stop wykluczeniu społecznemu – aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Bielska-Białej”; współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączeniu zaproszenia wraz z formularzem ofertowym.

Załącznik 1 Zaproszenie do składania ofert-szkolenia zawodowe-FAS Złote Łany
Załącznik 2 Zaproszenie do składania ofert na szkolenia zawodowe – Fundacja Złote Łany BB