„Zintegrowana Animacja Społeczna”- fitness we wrześniu

Po sierpniowej przerwie, już od pierwszego września Fundacja Aktywności Społecznej ” Złote Łany” ostro ruszyła z zajęciami pn: „Zajęcia fitness na ścieżce zdrowia”. Tym razem zajęcia odbyły się w sobotę na siłowni plenerowej umiejscowionej obok Tesco na placu Kameleon.

Pod okiem instruktorek, seniorzy z osiedla Złote Łany dowiedzieli się jak korzystać z umiejscowionych na osiedlu sprzętów do ćwiczeń oraz zaprezentowano ćwiczenia na problemy związane ze stawem barkowym.

Przypominamy, że tematem cyklicznych zajęć jest uświadomienie znaczenia aktywności ruchowej człowieka oraz ich wpływ na zdrowie i samopoczucie. Podczas zajęć uczestnicy mogą dowiedzieć się jak prawidłowo i bezpiecznie ćwiczyć na urządzeniach, tak aby ćwiczenia przyniosły jak najwięcej korzyści.

Zajęcia spotykają się z pozytywnym odbiorem seniorów, dla których każda aktywność w życzliwym gronie sąsiadów jest kolejną okazją do integracji społecznej.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w dniu 22 września w godzinach od 14.00 do 17.00 na plac Kameleon

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”