Zintegrowana animacja społeczna – Klub Integracji Społecznej w sierpniu

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku- Białej ” w sierpniu uczestnicy Klubu Integracji Społecznej na Złotych Łanach kontynuowali staże zawodowe.
Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie animatora społecznego w zakresie działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji w wymiarze społeczno – zatrudnieniowym poprzez:

– przygotowanie dokumentów aplikacyjnych według nowych wzorów zgodnych z RODO,

– podejmowanie działań w celu znalezienia potencjalnego organizatora stażu lub pracodawcy,

– przygotowanie dokumentacji związanej z stażem,

– edukacja w zakresie  zakładania adresu e-mail  i możliwości korzystania z bezpłatnego internetu w mieście

– monitoring rynku pracy i wysyłanie aktualnych ofert według indywidualnych preferencji,

– informowanie o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej lub psychologicznej.

Fundacja Aktywności społecznej planuje nabór do kolejnej edycji we wrześniu.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.