Zintegrowana animacja społeczna – Klub Integracji Społecznej w czerwcu

Czerwiec to miesiąc stopniowego odmrażania działań związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Organizujemy nowe szkolenia dla Uczestników projektu – m.in kurs kosmetyczny, kontynuowany jest kurs prawa jazdy. Niektórzy z Uczestników podjęli pracę po zakończeniu stażu.
Nawet uczestnicy, którzy kończą udział w projekcie mogą otrzymać wsparcie w postaci pomocy w napisaniu i wydrukowaniu CV, otrzymują listę aktualnych ofert pracy ze źródeł dostępnych w internecie.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.