Zintegrowana animacja społeczna – Klub Integracji Społecznej w marcu

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku- Białej ” w marcu uczestnicy kontynuowali staże. Część uczestników czaka na nowe szkolenia.
Na szczęście nasza III edycja zakończyła szkolenia grupowe w zakresie kompetencji miękkich, więc sytuacja epidemiologiczna nie wpłynęła na harmonogram działań.

Mimo ograniczonej dostępności oraz wprowadzenia zmian w organizacji pracy instytucji, które podyktowane były troską o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, została zachowana ciągłość prac nad realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL 2014-2020). W warunkach pandemii koronawirusa realizację programów operacyjnych ma wspierać tzw. specustawa funduszowa (Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 694)  z 3 kwietnia 2020 r.

 

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.