Zintegrowana animacja społeczna – Klub Wolontariusza

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku- Białej” w maju w Osiedlowym Klubie Wolontariusza odbyły się 2 spotkania. Podczas spotkań wolontariusze mogą liczyć na wsparcie specjalistów, m.in. konsultacje z psychologiem, gdzie na bieżąco są analizowane, omawiane i rozwiązywane problemy wolontariatu u podopiecznych.

W czerwcu odbędzie się spotkanie na zakończenie roku wolontariackiego w 2019 r. Zapraszamy!

 

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.