Zintegrowana animacja społeczna – Klub Wolontariusza

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w lipcu odbyły się trzykrotnie spotkania dla wolontariuszy z osiedla Złote Łany.

Nasi wolontariusze w ramach inicjatywy „Pracownia rękodzieła na Złotych” prowadzą również zajęcia na warsztatach rękodzieła. Lipiec to czas zbiorów lawendy, dlatego uczestnicy wykonywali pałeczki lawendowe. Dzięki uprzejmości Spółdzielni  Mieszkaniowej pozwolono nam wykorzystać niewielką ilość lawendy rosnącej na na osiedlu.


Przypominamy, że warsztaty obywają się w siedzibie Fundacji co środę. Serdecznie zapraszamy.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.