Zintegrowana animacja społeczna – Klub Wolontariusza w czerwcu

W czerwcu wróciliśmy  do standardowych działań w ramach Klubu Wolontariusza. W okresie pandemii widywałyśmy się z każdym z osobna, ale 18 czerwca spotkaliśmy się w biurze Fundacji i świętowaliśmy zakończenie roku wolontariackiego.
Wolontariusze dostali od nas zaświadczenia w formie dyplomu – jesteśmy szczególnie wdzięczni za pomoc w tych trudnych miesiącach izolacji seniorów w domach. Nasi wolontariusze pomagali w zakupach, dzwonili do swoich podopiecznych by ich wesprzeć rozmową i okazać swoją troskę. Dziękujemy za to, że jesteście !

W dniu 27 czerwca odbyło się szkolenie wolontariuszy. Szkoliła Ania Nowicka – Rzeszutek, która współpracuje z Fundacja od lat. Szkolenie obejmowało podstawy  – m.in zagadnienia prawne , ciąg dalszy szkoleń dla nowych wolontariuszy przewidziano na 1 sierpnia. Covidowe obostrzenia skomplikowały trochę organizację szkolenia, ale pogoda dopisała, więc siedzieliśmy przy otwartych drzwiach z zachowaniem dystansu społecznego.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”