Zintegrowana animacja społeczna – Klub Wolontariusza w grudniu

W Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany grudzień to miesiąc wyzwań dla wolontariuszy współpracujących z naszą Fundacją. Zbieramy żywność, potem ją segregujemy, przygotowujemy paczki dla seniorów.  Nasze działania nie byłyby możliwe bez wolontariatu. Wspierają wolontariusze z bielskich szkół: z Zespołu Szkół Budowlanych, uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego, młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego, młodzież z Zespołu Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego, młodzież z pobliskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka oraz licealiści z III Liceum Ogólnokształcącego. Serdecznie dziękujemy!

Na kolejnym grudniowym spotkaniu, wolontariuszki prowadziły warsztaty z robótek. Wykonywano ozdoby świąteczne, które trafią do potrzebujących. Wolontariusze mieli również w grudniu konsultacje psychologiczne.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”