Zintegrowana animacja społeczna – Klub Wolontariusza w listopadzie

W Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany listopad to miesiąc intensywnych działań nakierowanych na pozyskanie i przeszkolenie wolontariuszy, którzy będą działać w wolontariacie stałym.

Podczas naszych cyklicznych spotkań wolontariusze otrzymują wsparcie psychologa oraz podstawowe informacje związane z wolontariatem. W dniu 16 listopada odbyło się szkolenie dla wolontariuszy. Tematem szkolenia były  warsztaty, na których uczestnicy nabywali umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

W listopadzie przygotowujemy się również do Świątecznej Zbiórki Żywności, której organizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia wolontariuszy z bielskich szkół. W tym roku wolontariusze działający na rzecz Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany wpierają nas w sklepach:

AUCHAN – uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Hanny Chrzanowskiej,

Bi1 w Gemini  Park – młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika,

BIEDRONKA – młodzież z Zespołu Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego,

TESCO – młodzież z pobliskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka,

LEWIATAN – licealiści z III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego.

Przypominamy, że czekamy na darczyńców w dniach 29-30 listopada w wyżej wymienionych placówkach.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”