Zintegrowana animacja społeczna – Klub Wolontariusza w lutym

W lutym odbyły się czterokrotnie spotkania wolontariuszy w ramach Klubu Wolontariusza. Podczas tych spotkań pojawiła się idea zorganizowania „lotnej brygady”.  Zadaniem lotnej brygady jest pomoc w jednym z trzech obszarów pomocowych:
1. Pomoc polegająca na zawiezieniu starszej osoby do lekarza (trzeba dysponować samochodem)
2. Pomoc w wykonaniu drobnych napraw domowych – tzw. złota rączka
3. Pomoc w zakupach

Takie okazjonalne czynności nie są absorbujące, nie zajmują wiele czasu, a dla osób potrzebujących są bezcenne. Organizujemy grupę, która będzie aktywowana w sytuacji wymagającej działania – telefonicznie lub mailowo. Chcemy zwerbować jak najwięcej osób, bo zwiększy to szansę na znalezienie w danym momencie osoby, która dysponuje czasem i może się podjąć zadania. Z drugiej strony, w dzisiejszych czasach , kiedy każdemu trudno znaleźć czas na regularne zobowiązania, wydaje się to być dobrym pomysłem na niezbyt absorbujący wolontariat dla osób, które chcą pomagać, ale mają mało wolnego czasu.

Najbliższe spotkanie jest planowane w czwartek 27 lutego o godzinie 16.30. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”