Zintegrowana animacja społeczna – Klub Wolontariusza w maju

W maju, w dalszym ciągu, ze względu na sytuację epidemiologiczną, wizyty wolontariuszy u
podopiecznych odbywały się w ograniczonym zakresie. Młodsi wolontariusze rozmawiali z podopiecznymi przez telefon, a starsi kontynuowali działalność w ramach ideii „wolontariusz w akcji” realizując przede wszystkim zakupy żywności i leków.


Działalność Klubu Wolontariusza odbywała się zdalnie; były to rozmowy telefoniczne i kontakt w
ramach grupy Wolontariat Złote Łany na Facebooku (grupa liczy aktualnie 38 członków).
Wolontariusze przekazywali informacje o podopiecznych i zwracali uwagę na ich szczególną sytuację. Od koordynatora otrzymali ciekawe propozycje i tematy na rozmowy z seniorami-gry i zabawy na telefon. Jeden z komentarzy wolontariuszki po „wizycie”: U mojej podopiecznej wszystko w porządku, nie wychodzi z domu, rodzina się nią opiekuje. Nie może się doczekać kiedy do niej przyjdę i będzie można pogadać na żywo.
Rozstrzygnięto konkurs dla wolontariuszy i podopiecznych – „Optymistyczna myśl, sentencja”.
Te dwie sentencje zasłużyły na szczególną uwagę, bardzo trafnie odnoszą się do naszej codzienności w obliczu pandemii:
„ Czemu Ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś-a więc musisz minąć. Miniesz-a więc to jest piękne”- Wisława Szymborska
„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas kiedy nasze skrzydła zapominają latać”.

Ogłoszono ponadto konkurs z nagrodami na hasztag- zadanie polegało na wymyśleniu dobrych,
chwytliwych hasztagów dla wolontariatu na Złotych Łanach i Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany. Zwyciężyły propozycje dwóch wolontariuszek:
#pomagam i #pomocnadłoń oraz #wolontariatBB

Również w maju rozpoczęto „zabawę literkową”, w której wolontariusze szukają słów opisujących
wzorowego wolontariusza, ale z zastrzeżeniem, że będą to słowa na kolejne litery z wyrazu
WOLONTARIUSZ.
Dzięki takiej formie pracy kontakt wolontariuszy z podopiecznymi i koordynatorami jest skuteczny,
razem możemy realizować potrzeby podopiecznych, wymieniać się doświadczeniami i wzajemnie
wspierać.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Groeatr Grodzki”.