Zintegrowana animacja społeczna – Klub Wolontariusza w październiku

W Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany październik to miesiąc intensywnych działań nakierowanych na pozyskanie i przeszkolenie wolontariuszy, którzy będą działać w wolontariacie stałym.

Kandydaci na wolontariuszy otrzymują podstawowe informacje na temat  przepisów prawnych związanych z wolontariatem i zasad współpracy z Fundacją.

W ramach Klubu Wolontariusza w październiku na Złotych Łanach odbyły się również konsultacje z psychologiem.

Jednocześnie Fundacja Aktywności Społecznej zaprasza osoby chcące skorzystać z pomocy wolontariuszy do zgłaszania się do Fundacji. Wolontariusz może wspomóc starszą, samotną osobę m.in w robieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.