Zintegrowana animacja społeczna – Klub Wolontariusza w sierpniu

W sierpniu nasi wolontariusze spotkali się w sobotę 1 sierpnia na drugim w cyklu szkoleń.
Tym razem szkolenie dotyczyło zagadnień związanych z komunikacją. Omawiano problemy, mogące pojawić się w trakcie pracy wolontariusza, dotyczące asertywności, argumentowania, negocjacji i stawiania granic.

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, tabela i w budynku
Przypominamy, że prowadzimy nabór wolontariuszy. Osoby zainteresowany zapraszamy do kontaktu, osoby niezdecydowane do śledzenia naszych działań na naszym facebookowym profilu.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”