Zintegrowana animacja społeczna – Klub Wolontariusza w styczniu

W ramach Klubu Wolontariusza w styczniu mieliśmy spotkania z wolontariuszami.
W dniu 9 stycznia w bielskiej kawiarni Przechód spotkaliśmy się z dorosłymi wolontariuszami naszej Fundacji.  Natomiast w dniu 30 stycznia odbyło się spotkanie z młodzieżą. Takie  spotkania jest doskonałą okazją aby lepiej się wzajemnie poznać, wymienić doświadczeniami oraz podziękować za wniesiony trud.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”