Zintegrowana animacja społeczna – Klub Wolontariusza we wrześniu

Pomaganie pomaga pomagającemu. Wolontariat zbliża do drugiego człowieka. Może złagodzić stres i pomóc się zrelaksować- poprzez odwrócenie uwagi od własnych problemów.

We wrześniu odnotowaliśmy zainteresowanie wolontariatem  będące pokłosiem promocji w mediach społecznościowych m.in na facebooku oraz w Radiu Bielsko.

https://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/jest-ich-za-malo/45954

We wrześniu Fundacja przeszkoliła nowych kandydatów na wolontariuszy. Nowa grupa dorosłych zapoznawała się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi wolontariatu i odkrywała skąd czerpie motywację do pomocy innym.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.