„Zintegrowana Animacja Społeczna” – Osiedlowy Klub Wolontariusza

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku- Białej ” w maju w Osiedlowym Klubie Wolontariusza odbędą się 3 spotkania. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie specjalistów, m.in. konsultacje z psychologiem, gdzie na bieżąco są analizowane, omawiane i rozwiązywane problemy wolontariatu u podopiecznych.

Przypominamy, że na spotkaniach Osiedlowego Klubu Wolontariusza powstaje szkic mapy wolontariatu dla osiedla Złote Łany. Na mapie wolontariusze w żartobliwy sposób oznaczają miejsca zamieszkania i aktywności swoich podopiecznych. Na mapie znajdą też swoje miejsce charakterystyczne dla osiedla „Złote Łany” punkty orientacyjne.

 

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.