„Zintegrowana Animacja Społeczna” – Osiedlowy Klub Wolontariusza

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku- Białej ” w kwietniu w Osiedlowym Klubie Wolontariusza odbyły się 3 spotkania w tym konsultacje psychologa, gdzie na bieżąco były omawiane i rozwiązywane problemy wolontariatu u podopiecznych.

Na spotkaniach Osiedlowego Klubu Wolontariusza powstał szkic mapy wolontariatu osiedla Złote Łany, którą tworzą wolontariusze min. oznaczają miejsca zamieszkania i aktywności podopiecznych.

 

 

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.