Zintegrowana animacja społeczna – Piknik „Bądź zdrów”

W sierpniu zorganizowaliśmy dla grupy 50 seniorów z osiedla Złote Łany imprezę plenerową – Piknik „Bądź zdrów”.  Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku program pikniku został okrojony tylko do spotkania integracyjnego.

Były śpiewy z akordeonem, pyszne pierogi w ramach poczęstunku, a kto chciał, mógł wziąć udział w warsztatach.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”