Zintegrowana animacja społeczna- Senior tworzy w kwietniu

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną  i zakaz prowadzenia  grupowych zajęć dla seniorów, którzy są w największej grupie ryzyka zarażenia wirusem COVID-19 , Fundacja musiała zmienić sposób działania. Dotychczas prowadzone stacjonarne zajęcia w siedzibie Fundacji szybko musiały  przenieść się w wymiar  „zdalny”.

Działania z jednej strony aktywizujące seniorów, a z drugiej zgodne z akcją „zostań w domu”, nie należą do łatwych. Według badań przeprowadzonych przez  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)  ok. 91, 2 proc. Polaków ma dostęp do sieci, ale w przypadku seniorów to już tylko 30 procent.  Główną obawą przed korzystaniem z sieci jest możliwość stania się ofiarą oszustwa, a także brak przekonania o możliwości nauczenia się obsługi przeglądarki internetowej. Seniorzy stosunkowo rzadko korzystają też z komputera – deklaruje to tylko 26,5 proc. z nich. Główną barierą jest nieumiejętność jego obsługi, ale także brak takiej potrzeby lub dostępu do sprzętu.

Mając to na uwadze,  pierwsze zdalne zajęcia z cyklu „senior tworzy”  zostały dokładnie przemyślane i przygotowane.  Tak popularne, w dobie epidemii, zajęcia online prowadzone za pomocą video konferencji, chatów czy filmów na kanale youtube nie wchodziły w grę. Tematyka zajęć została zmodyfikowana, tak aby była jak najbardziej aktualna – dotyczyła szycia maseczek ochronnych. Dla uczestników zostały przygotowane „kreatywne pakiety” do samodzielnej pracy, zawierające przycięty materiał, druciki, gumki oraz cztery różne instrukcje pozwalające na własnoręczne wykonanie maseczki w czterech stopniach trudności.  Pakiety zostały dostarczone w bezpieczny sposób do domu seniorów. Praca w oparciu o pisemne instrukcje nie była łatwa, ale pomocą i radą służył instruktor, a konsultacje odbywały się telefonicznie. Panie, które czują się swobodnie w social mediach mogły zamieścić zdjęcia swoich prac na naszym  facebookowym fanpag’u.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Groeatr Grodzki”.