Zintegrowana Animacja Społeczna – „Senior tworzy” zajęcia w czerwcu

W ramach zajęć projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”, w dniu 13 czerwca odbyły się warsztaty w terenie, na których uczestnicy poznawali zasady zbierania ziół.

W ramach warsztatów wybraliśmy się na łąki pod Błoniami bielskimi. Ze względu na przyśpieszoną wegetację w tym roku już w czerwcu udało się uzbierać sporo kwiatu lipy, dziurawca  oraz rumianku.

Po udanych zbiorach uczestnicy warsztatów wymienili się sprawdzonymi przepisami na domowe przetwory, np. na nalewkę leczniczą z lipy i czerwonej porzeczki, słodzoną miodem lipowym.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.