Zintegrowana Animacja Społeczna – „Śpiewaj i gotuj” we wrześniu


Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany w dniu 3 września zaprosiła seniorów z osiedla Złote Łany na imprezę plenerową.

Celem spotkań z cyklu „Śpiewaj i gotuj razem z nami” jest wspólna zabawa, integracja oraz promocja kuchni regionalnej.

Impreza odbyła się na placu Kameleon obok Tesco. Pogoda dopisała. Uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali przy wtórze akordeonu oraz degustowali bogracz po śląsku. Potrawy zostały przygotowane przez kucharzy z restauracji „Po świecie kuchni”.

Podczas imprezy policjant- starszy aspirant z Komendy w Bielsku-Białej wygłosił prelekcję na temat bezpieczeństwa seniorów. Uczestnicy spotkania otrzymali również koperty życia  i paszporty seniora. Oba dokumenty zawierają istotne informacje na temat seniora np. listę przyjmowanych leków, kontakty do rodziny itp.

To już ostatnie spotkanie z cyklu „Śpiewaj i gotuj razem z nami ” w 2018 r.  Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Spotkanie w plenerze było okazją do śpiewu i wspólnego posiłku. Na kolejne zapraszamy na wiosnę 2019 r.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.