Zintegrowana animacja społeczna społeczna – zajęcia taneczne

Na naszych zajęciach  seniorki uczą się podstawowych kroków tanecznych oraz tańców integracyjnych  w kręgu.

Na zajęciach wrześniowych  Uczestniczki prezentowały  układy choreograficzne do  muzyki pop, wykorzystując dotychczas nabyte umiejętności.  Uczestniczkom szczególnie podobały się układy taneczne z rekwizytami. We wrześniu tańczono z wstążkami i wachlarzami. Bardzo ważną część zajęć stanowią ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe przy dźwiękach natury.

Celem zajęć  prowadzonych w ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna” jest pobudzenie do aktywnego działania przez taniec i ruch.  Zajęcia rozwijają również postawę twórczą, koordynację i sprawność ruchową, kształtują zainteresowanie aktorstwem, tańcem i śpiewem.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.